Stockholm

Klicka nedan för att komma till Åkerisäckens produkter, tjänster och priser i Stockholm

Gå hit
Stockholm

Uppsala

Klicka nedan för att komma till Åkerisäckens produkter, tjänster och priser i Uppsala

Gå hit
Uppsala

Vakuumsugning

Vakuumsugning är en av våra populäraste tjänster. Det är ett ypperligt sätt att flytta undan svårhanterligt material.

Vanliga uppdrag är sanering av trossbotten från exempelvis masugnsslagg, isolering, kutterspån, sand, betong med mera. Vakuumsugning av krypgrunder och vindsvåningar, för att sedan bygga om till bostadsytor är också vanligt.

Andra användningsområden är avlägsnande av jord med mera, för dränering. Vi kan även frigöra rötter runt träd, avlägsna förorenad jord, som skall till deponi. Tömning av silos, tankar, avloppsledningar och slagg från pannor.

Tankvolym på sugbilarna finns från 8 till 20 kubikmeter. Ljudnivån understiger 75 dBa, enligt gällande miljönormer.